drop-falling-into-water


TAC-TICS staat voor Team Advisement & Counseling – Totalcoaching Implement Coherency System. Een afdeling van VITality EXperience die zich richt op het coachen van organisaties bij veranderprocessen.

De TAC fase is gericht op de leiding van de organisatie en is conceptueel gericht. De focus ligt in eerste instantie op het grotere geheel in plaats van de details. Het gaat verder dan het kijken naar bijvoorbeeld efficiëntie en het leveren van kwaliteit. VITEX ondersteunt bij het opdoen van inspiratie, het creëren en koesteren van ideeën en het aandurven om te innoveren. Tijdens deze eerste fase van het coachingsprogramma gaat het om het ontwikkelen van een veranderstrategie. We onderzoeken of het handelen van de organisatie gebaseerd is op de best beschikbare informatie. Met andere woorden, doen we ‘het beste dat we weten?’ Zo niet, hoe komen we daartoe? 

De tweede fase, TIC fase, isde brug tussen theorie en praktijk. Hiervoor heb je zowel de leidinggevende (top down) als de teams en de individuen nodig (bottom up). Een totaalcoaching programma voor individuen, teams en leidinggevende met als doel samenhang te creëren. 

Wil je meer weten wat TAC-TICS voor jouw organisatie kan betekenen? Meld je dan aan voor een vrijblijvend gesprek. 

Partners

Neem contact met ons op