human-performance

Gedrag is niet willekeurig

Er liggen bepaalde wetmatigheden ten grondslag aan het gedrag van individuen. Als die wetmatigheden worden begrepen, kan dit het functioneren van organisaties positief beïnvloeden.

 

Als het om vermogens van mensen gaat, zijn mensen verschillend. Het gaat erom dat we de kennis over individuele vermogens gebruiken om de kans te vergroten dat iemand zijn of haar werk kan en zal doen. Het kunnen herkennen en benutten van de verschillen tussen medewerkers door managers om het beste uit hen te halen is hierbij cruciaal. Het is de kunst om als manager te blijven investeren in de onafhankelijkheid van medewerkers: hoe begeleid je ze zó dat ze in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen? 

Om het beste in een medewerker naar boven te halen, is het essentieel inzicht te hebben in hoe verschillende medewerkers begeleid willen worden en hoe ze worden gemotiveerd. Motivatie komt van binnenuit. Ieder mens, iedere medewerker heeft zijn eigen persoonlijke drijfveren. Niet zelden gaan ‘de hakken in het zand’ als medewerkers op een verkeerde manier worden benaderd. Vitex gaat op zoek naar wat jouw medewerker drijft, naar de oorzaak van gedrag of weerstand. En anticipeert daarop. Vitex helpt de organisatie om het beste uit mensen te halen.

Welke effecten bevordert VITEX binnen uw organisatie?

Het bevorderen van gezondheid en Human Performance aan de hand van vier componenten:

  1. De wijze waarop een individu zich verhoudt tot zichzelf (persoonlijke component)
  2. De wijze waarop een individu zich verhoudt tot anderen (sociale component)
  3. De wijze waarop een individu handelt, zich gedraagt of opstelt in het dagelijks functioneren (functionele component)
  4. De wijze waarop naar human performance en gezondheid wordt gekeken en hoe hieraan op organisatieniveau en functie betekenis aan wordt gegeven (perceptieve component)

Structuur Human Performance team                   Doelgroep

Senior Human Performance Coach                        – HR medewerkers & (technische) Directeur   

Human Performance Coach                                    – Managers & hoofd coaches     

Senior Beweeginstructeur                                      – Medewerkers & trainers           

Beweeginstructeur                                                  – Medewerkers & trainers